Pirkuma līgums

1.      Vispārējie noteikumi

Noteikumi attiecas uz visiem pirkumiem, kas veikti SIA “GRUNDMANIS” interneta veikalā irvins.lv, turpmāk tekstā – Pārdevējs. Veicot pasūtījumu, preču Pircējs apliecina to, ka pilnībā piekrīt Pārdevēja pirkšanas līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot.

 2.      Pasūtījuma veikšana

2.1.Darbības, kas jāveic, lai realizētu preču pasūtījumu irvins.lv interneta veikalā:

 • Pircējs izvēlas preci.
 • Pircējs atzīmē daudzumu, izvēloties preces svaru, kur tas iespējams
 • Pircējs nospiež pogu „Pievienot grozam”. Pirkuma grozā var veikt izmaiņas, ja Pircējs pārdomājis vai izvēlējies kādu citu produktu no Pārdevēja piedāvājuma.
 • Kad izvēle pabeigta, tad Pircējs spiež pogu „Veikt pasūtījumu” un seko turpmākām norādēm.
 • Pircējs norāda preces saņemšanas veidu. Iespējams izvēlēties šādus piegādes veidus:
  • saņemt izvēlēto preci Pārdevēja veikalā Rīgā, Nīcgales 32,Riga, Latvia darba dienās 10:00-19:00
  • saņemt izvēlētajā Omniva pakomātā visā Latvijas teritorijā
  • saņemt ar kurjeru visā Latvijas teritorijā (piegāžu grafiks norādīts sadaļā „Piegāde“;
  • Turpinot, Pircējs norāda sev vēlamo apmaksas veidu:
   • maksājums ar karti
   • maksājums ar pārskaitījumu
   • Pircējs norāda savu kontaktinformāciju.
   • Izlasa un apstiprina, ka piekrīt Pirkšanas līguma noteikumiem un spiež pogu „Veikt Pasūtījumu”.
   • Pārdevējs saņem Pircēja pasūtījumu. Pircēja norādītajā e-pastā.
   • 1 darba dienas laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas Pircējs saņem e-pastu ar informāciju par veikto pasūtījumu, kur iekļauta izvēlētā prece un tās cena, kā arī piegādes veids un piegādes cena;
   • Ja Pircējs izvēlējies kā apmaksas veidu Bankas pārskaitījumu, Pircējs apmaksā rēķinu, pārskaitot rēķinā norādīto summu uz Pārdevēja kontu bankā. Pēc maksājuma saņemšanas, Pārdevējs paziņo Pircējam par preces piegādi nosūtot vēstuli uz Pircēja norādīto e-pastu.

3. Norēķinu kārtība, pasūtījuma izpildes termiņš, piegāde un saņemšana 

3.1. Visas cenas irvins.lv interneta veikalā ir uzrādītas Euro (EUR) ar pievienotās vērtības nodokli. Preces cenā nav iekļautas preces piegādes izmaksas.

3.2. Cenas, kas norādītas pie preces var tikt mainītas pēc  Pārdevēja ieskatiem, par to iepriekš nebrīdinot pircējus. Pasūtītas, bet neapmaksātas preces cena ir spēkā 5 darba dienas.

3.3. Maksa par pasūtījuma piegādi Latvijas teritorijā, ja pasūtījuma summa ir mazāka par 50.00 EUR, ir noteikta 7.00 EUR.

3.4. Maksa par pasūtījuma piegādi tiek pieskaitīta rēķinā preču kopējai summai.

3.5. Bezmaksas piegāde attiecināma uz pasūtījumiem, kas lielāki par 50.00 EUR jeb jebkuram pasūtījumam, ko Pircējs izvēlas saņemt Rīgā, Nīcgales ielā  32

3.6. Ja Klients izvēlējies saņemt preci sevis izvēlētā adresē, tad prece tiek piegādāta 1 līdz 3 darba dienu laikā no brīža, kad Pircējs veicis pasūtījumu, samaksājot par preci.

3.7. Ja Klients izvēlējies saņemt preces Rīgā, Nīcgales ielā 32  , tad to iespējams saņemt līdz 10 darba dienu laikā no brīža, kad Pārdevējs saņēmis samaksu par preci.

4. Pasūtījuma atcelšanas, atteikšanās no preces/pakalpojuma un pirkuma atmaksas kārtība.

4.1. Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces saņemšanas brīža izteikt pretenzijas par preces atbilstību līgumam, tās kvalitāti rakstiskā veidā nosūtot iesniegumu uz epastu info@irvins.lv .  

4.2. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas, rakstiskā veidā nosūtot iesniegumu uz info@irvins.lv. Pircējs apņemas 7 kalendāro dienu laikā pēc atteikuma iesniegšanas nosūtīt preci pilnā komplektācijā atpakaļ Pārdevējam uz adresi Rīgā, Nīcgales iela 32,LV1035 Atteikšanās gadījumā aicinām Pircēju nosūtīt preci atpakaļ nesabojātā un neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.

4.3. Pārdevējs izskata Pircēja iesniegumu par atteikšanos no pirkuma, saņem atpakaļ nosūtīto preci. Ja Prece ir neatvērta un nav tikusi lietota/bojāta, Pārdevējs atmaksā Pircējam preces vērtību 30 dienu laikā. Summa tiek atgriezta uz klienta maksājumu kontu, no kura veikta apmaksa.

4.4. Pircējs piekrīt, ka Pārdevējam ir tiesības izteikt pretenzijas un saņemt kompensāciju, ja Pircējs, izmantojot atteikuma tiesības, nav saudzīgi ar pienācīgu rūpību izturējies  pret atpakaļ nosūtīto preci.

 

5. Noslēguma noteikumi.

5.1. Pircējs apliecina savu piekrišanu pirkuma līguma nosacījumiem, veicot atzīmi lauciņā „Es piekrītu noteikumiem un nosacījumiem“, pirms pasūtījuma izdarīšanas.

5.2. Pircējam ir tiesības izdrukāt līgumu pirms pasūtījuma veikšanas un uzglābāt to drukātā veidā vai lejuplādējot to savā datorā un uzglabāt elektroniski.

5.3. Pircēja un Pārdevēja attiecības, kas nav atrunātas šajā līgumā, regulē Latvijas Republikas tiesiskie akti.

5.4. Līgums stājas spēkā tā apstiprināšanas brīdī no Pircēja puses un ir spēkā līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.

5.5. Strīdi par līguma izpildīšanu tiek risināti pārrunu ceļā. Visi strīdi, nesaskaņas un prasības, kas izriet vai skar šo līgumu, kuri nav noregulēti starp Pusēm pārrunu ceļā, tiks izšķirti atbilstoši LR likumiem tiesā.

 

6. Pārdevēja rekvizīti. 

SIA “GRUNDMANIS”

PVN reģ. Nr.: LV40003671918

Adrese: Nīcgales 32,Riga LV1035, Latvija

Tālr.: +371 26 627 326, +371 29 244 047

E-pasts: info@irvins.lv